13 สิงหาคม 2565

เชียงใหม่ l กระตุ้นกิจกรรม “ลมหายใจสีขาว” Kick off แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เพื่อสุขภาพที่ดี

image

วันที่ 20 ก.พ. 65 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน “ลมหายใจสีขาว” ประจำปี 2565 โดยมี  นางนุสรา  ยันตรโกวิท  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทหารจาก มทบ.ที่ 33, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่,  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายหลังจากการเปิดกิจกรรมก็ได้เดินดูการฉีดพ่นน้ำด้วยรถหุ่นยนต์ฉีดพ่นน้ำระยะไกล เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ดูนิทรรศการป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม และได้เดินทางแจกแผ่นพับพร้อมหน้ากากให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่ เพื่อให้ตระหนักและช่วยกันลดมลพิษที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงวิธีการป้องกันและการดูแลสุขภาพ

ด้านนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า งานรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ภายใต้ชื่องาน“ลมหายใจสีขาว” ในวันนี้ เนื่องด้วย ในห้วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเสียหายทางสังคม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล  เทศบาลนครเชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยบูรณาการร่วมทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ให้การจัดการคุณภาพอากาศมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน โดยมีองค์กรร่วมจัดในวันนี้ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นความร่วมมือ เรื่องการงดเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ สนับสนุนการพ่นละอองน้ำ ทั้งจากบนอาคารสูง และรอบบริเวณที่พักอาศัย ส่งเสริมการจัดทำสวนแนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนให้มีการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาฝุ่นควัน และร่วมมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป.

ข่าวล่าสุด

เสริมสวัสดิการตำรวจมอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

เสริมสวัสดิการตำรวจนครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

มอบทุนนักกีฬาสอยคิว สู้ศึกสนุกเกอร์โลก

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มอบทุนฝึกซ้อมให้ “เอฟ นครนายก” และ “หมู ปากน้ำ” เตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

นครศรีธรรมราช l ทลายเครือข่ายบ่าวสิชล ยึดยาเสพติดมูลค่า 114 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลางยาไอซ์ และยาบ้า รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท